Betingelser og vilkår
Brugervilkår for hjemmesiden
Privatlivspolitik
Cookies politik
Brugervilkår for www.truenordicsport.com


Læs venligst omhyggeligt igennem inden du bruger hjemmesiden.

Disse betingelser ( sammen med evt. dokumenter der måtte henvises til i det følgende) fastlægger betingelserne for din brug af vores hjemmeside www.truenordicsport.com, uanset om du er gæst eller registreret bruger.
Brug af hjemmesiden inkluderer adgang til: browsing, handel af helseprodukter samt registrering af gratis -personlig profil og/eller virksomheds profil.
Læs venligst disse betingelser omhyggeligt før du begynder at bruge vores hjemmeside, da betingelserne vil gælde for din brug af siden. Vi anbefaler at du printer en kopi til senere brug.
Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du disse betingelser og bekræfter at du vil overholde dem.
Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke benytte vores hjemmeside.Andre vilkår der finder anvendelse

Disse betingelser henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores hjemmeside: • Privatlivspolitik, som fastlægger vilkårene for, hvordan vi behandler personoplysninger, som vi modtager om dig eller som du oplyser os om. Du vil blive anmodet om at acceptere Privatlivspolitikken, før vi behandler nogen personoplysninger om dig, uanset om du oplyser os om dem eller vi indsamler dem som følge af din brug af hjemmesiden. • Brugervilkår for hjemmesiden, som beskriver den tilladte og ikke tilladte brug af vores hjemmeside. Når du bruger vores hjemmeside, skal du overholde disse brugervilkår. • Cookiepolitik som beskriver brugen af cookies på vores hjemmeside. * Handelsbetingelser der beskriver hvorledes samhandel med Truenordic Sport finder sted af produkter og services. * Ambassadør-betingelser der beskriver hvordan profit deling med vores ambassadører finder sted og hvordan du skal forholde dig som Ambassadør for Truenordic Sport.


Information om os

Selskabet bag hjemmesiden www.truenordicsport.com er ejet af Nordic Body Power Aps, et APS firma registreret i Danmark under selskabs registret med CVR nr. 42318132
Ændringer af hjemmesiden

Vi opdaterer hjemmesiden løbende, og indholdet kan ændres til enhver tid.
Bemærk dog, at indholdet på hjemmesiden kan være forældet, og at vi ikke er forpligtede til at opdatere hjemmesiden.
Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller indholdet på hjemmesiden vil være uden fejl eller forglemmelser.Adgang til hjemmesiden

Hjemmesiden er tilgængelig uden beregning.
Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller indholdet på den altid vil være tilgængeligt uden forstyrrelser. Adgang til hjemmesiden er tilladt midlertidigt.
Vi kan suspendere, tilbagekalde, afbryde eller ændre enhver del af vores hjemmeside uden varsel. Vi påtager os ikke ansvaret for, at hjemmesiden måtte være utilgængelig i kortere eller længere tid uanset årsag og tidspunkt.
Du er selv ansvarlig for at foretage de nødvendige foranstaltninger for at kunne få adgang til vores hjemmeside.
Du er også selv ansvarlig for at sikre, at alle personer, som tilgår vores hjemmeside gennem din internetforbindelse, er opmærksom på disse betingelser og andre gældende vilkår, og at de overholder disse.Din konto og password

For at oprette en konto skal du være fyldt mindst 15 år.
Hvis du vælger eller har modtaget et bruger-id, password eller anden oplysning, der indgår som led i vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådan information fortroligt. Du må ikke dele sådanne oplysninger med tredjepart.

Vi kan til enhver tid deaktivere et bruger-id eller password, uanset om det er valgt af dig eller allokeret af os, hvis du efter vores rimelige vurdering har overtrådt nogen bestemmelser i disse betingelser, særligt de vilkår, der fremgår af Brugervilkår for hjemmesiden vedrørende ikke tilladt brug og indholdsstandarder.

Hvis du ved eller mistænker, at andre end dig selv kender dit bruger-id eller password, skal du straks give os besked via e-mail info@truenordicsport.comImmaterielle rettigheder

Vi er indehaver af eller licenstagere til alle immaterielle rettigheder på hjemmesiden og i materialet, der er publiceret via hjemmesiden. Disse værker er beskyttet af ophavsretslove og traktater i hele verden. Alle rettigheder forbeholdes.
Du må printe en kopi og må downloade uddrag af enhver side på hjemmeside til din personlige brug, og du må henvise andre inden for din organisation til indhold tilgængeliggjort på vores hjemmeside.
Du må ikke ændre papirkopier eller digitale kopier af noget materiale, som du har printet eller downloadet på nogen måde fra hjemmesiden, og du må ikke benytte illustrationer, fotografier, video eller lydoptagelser eller nogen form for grafik adskilt fra den tilhørende tekst.
Vores status (og den tilsvarende status for navngivne bidragydere) som ophavsmand til indholdet på hjemmesiden skal altid anerkendes.Ikke bindende information

Indholdet på hjemmesiden er alene beregnet som generel information.
Selvom vi gør os umage for at opdatere informationer på hjemmesiden, garanterer vi ikke – hverken eksplicit eller implicit – at indholdet på vores hjemmeside er præcist, fuldstændigt eller opdateret.Ansvarsbegrænsning

Vi fraskriver os ansvaret over for enhver bruger for ethvert tab eller skade inden for eller uden for kontrakt, som følge af pligtforsømmelse eller andet, selv hvis det er forudsigeligt, hvis tabet eller skaden opstår som følge af eller i forbindelse med:
- brug af eller manglende mulighed for brug af vores hjemmeside eller
- brug af eller tillid til indhold på vores hjemmeside.
- køb af produkter eller services via profiler fra hjemmeside.

Hvis du benytter hjemmesiden i erhvervsmæssig henseende, bemærk især at vi fraskriver os ethvert ansvar for:
- tab af profit, salg, forretning eller omsætning,
- driftstab,
- tab af forventet opsparing,
- tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme eller
- ethvert indirekte tab eller følgeskade.

Vi påtager os intet ansvar for indholdet på hjemmesider, som vi linker til på hjemmesiden.
Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skade, der følger af din brug af disse hjemmesider.Uploading af indhold til vores hjemmeside - personlig eller firma profil.

Når du benytter en funktion, som tillader dig at uploade indhold til vores hjemmeside eller til at skabe kontakt med andre brugere af vores hjemmeside, skal du overholde de indholdsstandarder, der er fastsat i kapitlet Brugervilkår for hjemmesiden.

Du indestår for, at ethvert sådant bidrag overholder disse standarder, og du vil være ansvarlig over for os og skal holdes os skadesløs for ethvert brud på sådan indeståelse.
Du vil således kunne blive holdt ansvarlig for ethvert tab eller skade, som vi lider som følge af dit brud på indeståelsen.
Ligeledes vil rimelige omkostninger til evt. advokat eller anden nødvendig juridisk part blive pålagt dig.

Indhold, som du uploader på vores hjemmeside, vil blive anset for ikke at være fortroligt eller beskyttet af tredjemands immaterielle rettigheder, og vi vil have ret til at benytte, kopiere, distribuere og offentliggøre sådant indhold for tredjeparter uanset formål.
Du tillader derfor at personligt indhold du selv uploader, såsom, men ikke begrænset til, navn, postnummer, by, telefon nummer, mail, sportsgren, personlige informationer vedr. brug af produkter, samt billedmateriale, kan frit benyttes til eksponering til 3. part.
Vi er ikke ansvarlige over for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af indhold, som er postet af dig eller anden bruger af vores hjemmeside.
Vi har ret til at slette enhver post, du laver på vores hjemmeside, hvis din post – efter vores opfattelse – ikke overholder de indholdsstandarder, der følger af vores Brugervilkår for hjemmesiden.
Vi forbeholder os retten til at videregive oplysninger om din identitet til enhver tredjepart, som gør gældende, at indhold, som du har postet eller uploadet til vores hjemmeside, udgør en krænkelse af deres immaterielle rettigheder eller deres ret til privatliv. Læs mere i vores Privatlivspolitik.

Synspunkter der er udtrykt af andre brugere på vores hjemmeside repræsenterer ikke vores holdninger eller værdier.

Hvis du ønsker at dele feedback med os om produktvalg, prissætning, bestilling, levering eller andre kundeservicerelaterede forhold, undlad venligst at give denne feedback gennem en produktanmeldelse. Kontakt os i stedet direkte på info@truenordicsport.com

God fornøjelse med at skrive din anmeldelseVirus

Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside er sikret mod eller fri for fejl eller virusser. Du er ansvarlig for at konfigurere dit it-udstyr, computerprogrammer og platform for at kunne tilgå vores hjemmeside. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.

Det er ikke tilladt at misbruge vores hjemmeside ved bevidst at introducere vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindede eller teknisk skadelige.
Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores hjemmeside, den server, hvor vores hjemmeside er gemt, eller nogen anden server, computer eller database, der er forbundet med vores hjemmeside.
Du må ikke angribe vores hjemmeside via et overbelastningsangreb eller et distribueret overbelastningsangreb. Ved brud på denne bestemmelse, vil du begå en strafbar handling, jf. den danske straffelov. Vi vil anmelde sådanne overtrædelser til den relevante efterforskningsenhed, og vi vil samarbejde med myndighederne om at afsløre din identitet til dem. I tilfælde af sådanne overtrædelser vil din ret til at benytte vores hjemmeside straks ophøre.Links til vores hjemmeside

Du må godt linke til vores hjemmeside på en fair og lovlig måde, der ikke skader eller udnytter vores omdømme. Det er ikke tilladt at linke på en måde, der giver indtryk af enhver form for forbindelse med os, godkendelse eller anbefaling fra os, hvor dette ikke er tilfældet.
Vores hjemmeside må ikke indlemmes (frames) på en anden hjemmeside uden skriftligt tilladelse fra os.
Vi forbeholder os ret til at trække en tilladelse til at linke til vores hjemmeside tilbage uden varsel.
Den hjemmeside, hvorfra du linker, skal på alle punkter overholde indholdsstandarderne som fastlagt i vores Brugervilkår for hjemmesiden.
Hvis du ønsker at benytte indhold fra vores hjemmeside på anden vis end angivet ovenfor, kontakt venligst info@truenordicsport.comTredjepartslinks og ressourcer på hjemmesiden

Hvor vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer, der er stillet til rådighed af tredjeparter, er sådanne links alene stillet til rådighed til din orientering.
Vi har ikke kontrol over, og vi påtager os ikke ansvar for indholdet på sådanne sider og ressourcer.Lovvalg

Hvis du er forbruger, bemærk venligst at disse betingelser, indholdet og udformningen heraf er reguleret af dansk ret. Det er aftalt, at danske domstole vil have ikke-eksklusivt værneting.

Hvis du er erhvervsdrivende, vil disse betingelser, indholdet og udformningen heraf (og enhver tvist eller krav uden for kontrakten) være omfattet af dansk ret. Det er aftalt, at danske domstole vil have ikke-eksklusivt værneting.Tvister

I tilfælde af tvist skal der altid tilstræbes først søges løsning ved direkte mægling mellem begge parter. Ved behov for kontakt kan der altid rettes henvendelse til info@truenordicsport.com og vi vil altid tilstræbe at finde en løsning der vil være gavnlig for begge parter.

I tilfælde hvor løsning ved mægling ikke kan finde sted har Europa Kommissionen introduceret en online platform til konfliktløsning for forbrugere. Denne platform er fuld tilgængelig gennem websiden: (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Du kan bruge denne webside til at løse en hvilken som helst tvist eller uoverensstemmelse du måtte have med Truenordic Sport.


Disse betingelser er sidst opdateret 30-06-2019
Brugervilkår for hjemmesiden www.truenordicsport.com


Det er kun tilladt at benytte hjemmesiden til lovlige formål. Det er ikke tilladt at anvende hjemmesiden til formål der :

• på nogen måde krænker lokal, national eller international lov eller regulering, som finder anvendelse,
• på nogen made er ulovlig eller svigagtig eller som har et ulovlig eller svigtagtigt formål eller virkning, med det formal at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde,
• til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, som ikke overholder vore Indholdsstandarder,
• til at overføre eller bevirke sending af enhver uanmodet eller uautoriseret reklame eller markedsføringsmateriale eller enhver anden form for lignende henvendelse (spam),
• til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller anden form for skadelige programmer eller lignende computerkode, der er designet til at påvirke driften af enhver computer software eller hardware negativt.

Du accepterer også
• ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller gensælge nogen del af vores hjemmeside i strid med bestemmelserne i vores Betingelser for brug af hjemmesiden
• Enhver del af vores hjemmeside,
• Ethvert udstyr eller netværk hvor vores hjemmeside er gemt,
• Ethvert stykke software brugt til etablering af vores hjemmeside eller
• Ethvert udstyr eller netværk eller software ejet af eller brugt af en tredjepart.Interaktive tjenester

Vi kan til enhver tid tilbyde interaktive tjenester på vores hjemmeside inklusive live chat (interaktive tjenester). Hvor vi tilbyder interaktive tjenester, vil vi informere dig klart om arten af den tilbudte tjeneste, om tjenesten er modereret, herunder hvilken form for moderation, der er anvendt (og om det er manuel eller teknisk moderation).
Vi vil gøre vores bedste for at vurdere mulige risici for brugerne (og i særdeleshed for børn) fra tredjeparter, når de benytter interaktive tjenester udbudt på vores hjemmeside, og vil beslutte i hvert tilfælde, om det er hensigtsmæssigt at benytte moderation af den pågældende service (herunder hvilken form for moderation, der kan anvendes) i lyset af disse risici. Vi er dog ikke forpligtede til at overvåge, monitorere eller moderere nogen interaktiv tjeneste, som vi tilbyder på hjemmesiden, og vi frasiger os udtrykkeligt ansvar for noget tab eller skade, der kan henføres til en brugers anvendelse af interaktive tjenester i strid med vores indholdsstandarder, uanset om tjenesten er modereret eller ej.
Brug af en af vores interaktive tjenester af en mindreårig forudsætter samtykke fra en forælder eller værge. Vi anbefaler at forældre, som tillader deres børn at anvende en interaktiv service, at de taler med deres børn om sikkerhed online, da moderation ikke fuldstændigt sikrer mod fejl. Mindreårige, som anvender interaktive tjenester, bør blive gjort opmærksom på potentielle risici mod dem. Hvor vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt oplyse om kontaktoplysninger til en moderator i tilfælde af, at en bekymring eller et problem opstår.
Du accepterer at Truenordic sport kan logge din IP adresse med henblik på sikkerhedsmæssig brug, statistik, og evt. optimering af vores services på www.truenordic.comIndholdsstandarder

Disse indholdsstandarder gælder for ethvert materiale, som du bidrager med til vores hjemmeside (bidrag) og til enhver interaktiv tjeneste forbundet med hjemmesiden. Du skal overholde ånden og indholdet af de følgende standarder. Standarderne gælder for enhver part af ethvert bidrag såvel som til dets hele.

Bidrag skal:
• Være præcise (hvor de angiver fakta).
• Være oprigtige (hvor de angiver holdninger).
• Overholde gældende ret I Danmark og i ethvert land fra hvilket, bidrag er postet.

Bidrag må ikke:

• Indeholde materiale, som er injurierende over for nogen person.
• Indeholde materiale, som er uanstændigt, stødende, hadefuldt eller provokerende.
• Promovere seksuelt explicit materiale.
• Promovere vold.
• Promovere diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
• Krænke nogens ophavsret, databaserettigheder eller varemærke.
• Være vildledende.
• Være i konflikt med nogen lovmæssig forpligtelse over for tredjemand såsom en kontraktlig forpligtelse eller tillidsbaseret forpligtelse.
• Promovere nogen form for illegal aktivitet.
• Være truende, misbruge eller invadere nogens privatliv, eller forårsage irritation, gene eller unødig ængstelse.
• Være egnet til at chikanere, ryste, forurolige eller irritere nogen eller sætte nogen i forlegenhed.
• Anvendes til at udgive sig for at være en anden person eller til at forvanske en persons identitet eller tilknytning til en anden person.
• Give indtryk af, at bidraget stammer fra os, hvis det ikke er tilfældet.
• Advokere for, promovere eller medvirke til nogen ulovlig handling såsom (blot til eksempel) ophavsretskrænkelse eller computermisbrug.Opsigelse og ophævelse

Vi afgør egenhændigt om der er sket et brud på disse brugervilkår for brug af hjemmesiden gennem din brug af hjemmesiden. Når et brud på disse brugervilkår er konstateret, kan vi iværksætte de foranstaltninger, som vi finder passende.
Manglende overholdelse af disse Brugervilkår for hjemmesiden medfører et brud på Betingelser for brug af hjemmesiden, efter hvilke du må anvende vores hjemmeside, og kan medføre, at vi iværksætter et eller flere af følgende foranstaltninger:
• Omgående midlertidig eller permanent inddragelse af dine rettigheder til at bruge vores hjemmeside.
• Omgående midlertidig eller permanent fjernelse af enhver post eller materiale, som du har uploadet til vores hjemmeside.
• Udstedelse af en advarsel til dig.
• Retsskridt mod dig med henblik på kompensation for alle omkostninger på grundlag af skadesløsholdelse (inklusiv, men ikke begrænset til, rimelige administrative omkostninger og sagsomkostninger) der skyldes overtrædelsen.
• Yderligere retsskridt mod dig.
• Videregivelse af sådan information om dig til politimyndigheder m.v. som vi med rimelighed finder nødvendigt.

Vi er ikke ansvarlige for foranstaltninger, der er iværksat som følge af disse Brugervilkår for hjemmesiden. De beskrevne reaktioner er ikke udtømmende, og vi forbeholder os at iværksætte enhver anden foranstaltning, som vi med rimelighed finder hensigtsmæssig.Ændringer af disse Brugervilkår for hjemmesiden

Disse brugervilkår kan til enhver tid ændres ved tilføjelser til denne side. Tjek venligst denne side jævnligt for sådanne ændringer, da de vil være bindende for dig. Nogle af bestemmelserne i disse Brugervilkår for hjemmesiden kan også blive afløst af bestemmelser eller meddelelser, der er slået op andre steder på hjemmesiden.


Anmeldelser, kommentarer, kommunikation og andet indhold.

Når du skriver en anmeldelse, bedes du venligst tage følgende retningslinjer i betragtning:
• Fokusér på produktet og din individuelle oplevelse ved at bruge det.
• Oplys detaljer om hvorfor du synes om eller ikke synes om produktet.
• Alle indsendte anmeldelser er omfattet af Brugervilkår.

Vi forbeholder os ret til ikke at offentliggøre din anmeldelse, hvis den indeholder nogen af følgende typer indhold eller overtræder andre retningslinjer:
• Uanstændig, diskriminerende sprogbrug eller anden sprogbrug, der ikke er egnet til et offentligt forum
• Reklamer, spam eller henvisninger til andre produkter, tilbud eller hjemmesider
• Kritiske eller hadske kommentarer om andre anmeldelser, der er postet på siden, eller om forfatterne dertil.

Disse vilkår regulerer din ageren i forbindelse med kunde ratings og anmeldelsesservice tilbudt af Truenordic Sport I tilfælde af konflikt mellem Truenordic Sports privatlivspolitik og disse vilkår, vil disse vilkår have forrang. Ved at indsende indhold på Truenordic Sports Facebook-side, indestår du for og garanterer, at:
• Du alene er ophavsmand til og ejer af de immaterielle rettigheder dertil,
• Du afstår frivilligt fra alle ideelle rettigheder (droit morale), som du måtte have til sådant indhold
• Alt indhold, som du poster, er korrekt,
• Du er mindst 14 år gammel,
• Brug af indholdet, som du leverer, krænker ikke disse vilkår og vil ikke forårsage skade på nogen person eller juridisk person.

Herudover accepterer og garanterer du, at du ikke vil levere indhold:
• Som dig bekendt er falsk, ukorrekt eller vildledende,
• Som krænker nogen tredjemands ophavsret, patentret, varemærkeret, forretningshemmelighed eller anden rettighed eller publikationsret eller privatliv,
• Som krænker nogen lov, vedtægt, forordning eller bestemmelse (inklusiv, men ikke begrænset til, sådanne som regulerer eksport kontrol, forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence, anti-diskrimination eller falsk reklame),
• Som er, eller med rimelighed kan betragtes at være injurierende,ærekrænkelse, hadefuld, racistisk eller religiøst forudindtaget eller stødende, ulovligt truende eller ulovligt chikanerende over for noget individ, partnerskab eller virksomhed,
• For hvilket du er blevet kompenseret eller indrømmet vederlag af en tredjepart,
• Som inkluderer nogen form for information, der henviser til andre hjemmesider, adresser, e-mailadresser, kontaktinformation eller telefonnumre,
• Der indeholder computervira, orme eller andre potentielt skadende computerprogrammer eller -filer.
• Som overtræder Truenordic Sports Brugervilkår.

Du accepterer at skadesløs holde Truenordic Sport (og evt. ledende medarbejdere, direktører, agenter, datterselskaber, joint ventures, medarbejdere og tredjemands serviceleverandører) for alle krav, fordringer og skader (aktuelle og følgeskader) af enhver art og natur, kendt og ukendt inklusiv rimelige advokatsalærer hidrørende fra en overtrædelse af dine indeståelser og garantier som anført ovenfor, eller din overtrædelse af nogen lov eller tredjemandsrettigheder.

For indhold du leverer, giver du Truenordic Sport en evig, uigenkaldelig, royaltyfri, overførbar ret og licens til at bruge, kopiere, ændre, fuldstændigt slette, tilføje, offentliggøre, oversætte, kreere afledte værker fra og/eller sælge og/eller distribuere sådant indhold og/eller inkorporere sådan indhold i enhver form, i ethvert medie eller teknologi i hele version uden kompensation til dig. Alt indhold, som du leverer, kan anvendes egenhændigt af Truenordic Sport.
Truenordic Sport forbeholder sig ret til at ændre, sammentrænge eller slette alt indhold på www.truenordicsport.com, som Truenordic Sport egenhændigt finder, krænker indholdsretningslinjer eller andre bestemmelser i disse vilkår. Truenordic Sport garanterer ikke, at du vil have nogen regres gennem Truenordic Sport til at redigere eller slette indhold, som du har leveret.

Truenordic Sport forbeholder sig dog at fjerne eller at afvise at poste ethvert bidrag uden grund.

Du anerkender at du – ikke Truenordic Sport – er ansvarlig for indholdet i dit bidrag.

Intet af det indhold, som du leverer, skal være underlagt nogen fortrolighedsforpligtelse for Truenordic Sport, tilknyttede agenter, distributører, datterselskaber, søsterselskaber, partnere eller tredjeparts serviceleverandører og deres respektive direktører, ledende medarbejdere og ansatte.

Ved at levere indhold på Truenordic Sports Facebook side eller Truenordic Sports hjemmeside, accepterer du at Truenordic Sport kan anvende dette indhold på begge disse hjemmesider eller tredjepartshjemmesider, herunder også sociale medier. Ved at oplyse din e-mailadresse i forbindelse med din rating og anmeldelse, accepterer du, at Truenordic Sports og Truenordic sports tredjeparts serviceleverandører må anvende din e-mailadresse til at kontakte dig om status på din anmeldelse og andre administrative formål.Kontakt os

Du kan kontakte os via følgende e-mailadresse: info@truenordicsport.com


Disse vilkår er opdateret 30-06-2019

TRUENORDIC SPORT PRIVATLIVS POLITIK


Hos Truenordic Sport er vi altid sandfærdige, gennemsigtige og vi har respekt for dit privatliv.

Truenordic Sport er en social media platform, der forhandler kosttilskud, relaterede sportsprodukter og services.
Vores forretning er baseret I en oprigtig interesse i at samle og bruge personlig information vi modtager fra dig, på en sober og balanceret måde.
Vi har kontrol over information vi modtager i forhold til denne privatlivs politik og al information behandles jf. beskrevet i og jf. lovpligtige data beskyttelse regulationer. Truenordic Sport er dedikerede for at beskytte din personlige information og at opbevare denne på en absolut sikker måde.
Når du laver en profil og køber fra vores side, giver du os lov til at bruge informationen til essentielle formål for at drive vores forretning. For eksempel at behandle og levere din ordre og at give dig informationer om vores produkter og services.

Indsamling af informationTruenordic Sport indsamler følgende typer af personlig information:

 Identitets oplysninger - bruger navn, fornavn, efternavn, CPR nummer (hvis relevant), køn (option), og fødselsdag (option)
 Kontakt informationer – foretrukken sprog, e-mail adresse, telefon nummer, hjemmeside, leverings adresse og navn.
 Transaktion information – detaljer om produkt og service du har købt fra os og information om betaling har været eller ikke været gennemført.
 Marketing og kommunikations information, i form af information om din foretrukne præference for at modtage marketing kommunikation fra os.
 Forretningsdetaljer – firma navn, adresse og moms nummer / firma nummer
 Betalingsinformation – bank konto detaljer vi skal bruge til at udstede betalinger til dig.
 Billeder eller videoer du uploader til din personlige profil eller sender til en anden profil.
 Tekstbeskeder du uploader til din personlige profil eller sender via vores interne besked system til andre profilerInformation kan indsamles på flere forskellige måder – herunder eksempelvis:

 Formularer på www.truenordicsport.com hjemmeside og online shop
 E-mail kommunikation du har direkte med os.
 Direkte kontakt med os, enten personligt, på telefon eller online.
 Engagement på vores sociale media platforms inkluderende, men ikke begrænset af Facebook, Facebook Messenger, Instagram og lign.
 Vi bruger også web baserede cookies og sporings teknolog såsom google analytics og lign. For fulde detaljer, se vores Cookies politik

Al Information indsamlet vi vores hjemmeside er krypteret og gemt I vores databaser der er lokaliseret inden for Europa -og er kun tilgængeligt vi en krypteret sikker data linje.Når du bestiller som gæst på vores hjemmeside.

Vi indsamler nødvendig data for at kunne gennemføre din ordre – såsom foretrukken sprog, navn, brugernavn, e-mail adresse, forsendelses adresse, telefon nummer og betalings detaljer.
Du får muligheden for at tilmelde dig vores marketing beskeder via E-mail.Når du bestiller som en registreret bruger på vores hjemmeside.

Vi indsamler nødvendig data for at kunne gennemføre din ordre – såsom foretrukken sprog, navn, brugernavn, e-mail adresse, forsendelses adresse, telefon nummer og betalings detaljer.
Du får muligheden for at tilmelde dig vores marketing beskeder via E-mail.Når du laver en konto

Vi indsamler nødvendig data for at oprette din personlige eller firma konto – og henviser herudover til Rabat og Ambassadør aftale for yderligere information vedr. betydning dette har for dig.

Nødvendig information kan være, foretrukken sprog, navn(e), brugernavn, e-mail adresse, forsendelses adresse, telefon nummer, og et personligt identifikationsnummer, betalingsinformation og bank konto. Vi bruger information til at bekræfte din identitet og opfylde vores forpligtigelser i forhold til vores Rabat og Ambassadør aftaleTruenordic Sport kan bruge din personlige information til:

 Identificere hvem du er når du kontakter os.
 Forbedre vores kunde forhold med dig.
 Forsyne dig med de produkter og services du har forespurgt på eller bestilt.
 Sende din ordre
 Sende dig forsendelses detaljer eller kontakte dig angående din ordre.
 Kontakte dig angående dine produkter
 Genemføre og bekræfte betaling for produkter eller service og samtidig opdage og undgå snyd
 Forsyne dig med fakturaer, kvitteringer og svare på dine generelle forespørgsler.
 Udføre administrativt arbejde – herunder bogføring og audit.
 Tillade dig adgang til Rabat og Ambassadør aftale
 Løse klager eller sager du måtte have med Truenordic Sport eller vores services.
 Sende dig marketing kommunikation, herunder promoveringer og opdateringer om produkter, services, eller blot nyheder der måtte være relevante for dig.
 Forstå hvad produkter og services du er interesseret i.
 Forsyne dig med information om andre produkter vi måtte tilbyde, tilsvarende disse som du tidligere har købt eller forespurgt på.
 Invitere dig til Truenordic Sport events du måtte være interesseret i.
 Administrere vores side og til interne processer, herunder problem løsning, data analyse, test, udvikling, statistisk eller undersøgelses formål
 Forbedre vores side for at sikre at indhold er præsenteret på den mest effektive måde til dig og den enhed du bruger.
 Som en del af vores indsats for at holde vores side sikker at bruge

Du modtager kun nyhedsbreve eller kommunikation fra os såfremt du selv har bedt og godkendt dette.

For at kunne tilbyde produkter og services til dig, bliver din information delt med tredje part inden for EUROPA der alle er pålagt at overholde Privatlivs politik – og de må kun bruge information for specifikke opgaver de er pålagt fra os.
For eksempel til at levere din ordre hos dig.
Der er stærk begrænset adgang for disse firmaer eller personer. Data er opbevaret for en begrænset periode for at opfylde en legitim interesse for både kunder som leverandør.

Alle Truenordic Sport team medlemmer og kontraktbunde tredje parts leverandører er underlagt samme regulativer der er udformet for at beskytte og værne om dit sikkerhed og privatliv.Dine rettigheder

Du har ret til adgang til personlig data vi opbevarer om dig.
Du har ret til at rette I din personlige information og ved at opdatere dine detaljer på www.truenordicsport.com eller ved at kontakte os på email info@truenordicsport.com
Du har ret til at bede os stoppe med at bruge dine personlige informationer, med mindre disse bruges til at håndtere legale krav, eller hvis vi har andre nødvendige legitime årsager det måtte have forrang for dine rettigheder.
Du har ret til at tilbagetrække din ret til at modtage marketings materialer - obs på at dette kan medføre begrænsninger i den samlede service vi kan tilbyde dig.

For at tilbagetrække din godkendelse – venligst kontakt os på info@truenordicsport.com eller skriv et brev til os på

Truenordic Sport
Istedvej 26
9900 Frederikshavn
Danmark


Sidst opdateret 30-09-2019
TRUENORDIC COOKIES POLICY


Use of ‘Cookies’

‘Cookies’ are small pieces of information sent by a web server to a web browser, which enables the server to collect information from the browser. Essentially it takes the form of a small text file deposited on your computer’s hard drive. They are not harmful and do not contain any confidential information such as your home address, date of birth or credit card details.

Truenordic uses Cookies so that we can tailor the service provided on our site to suit each individual user’s needs. The use of Cookies does not give us access to the rest of your computer. We use the following cookies:
 Analytical/performance cookies: They allow us to recognise and count the number of visitors and to see how visitors move around our site when they are using it. This helps us to improve the way our website works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily;
and
 Strictly necessary cookies: These are cookies that are required for the operation of our website. They include, for example, cookies that enable you to log into secure areas of our website, use a shopping cart or make use of e-billing services. This also includes information regarding the refferer’s cookie, cookie policy acceptance, language, zones and session information.
Please note that third parties (including, for example, advertising networks and providers of external services like web traffic analysis services) may also use cookies, over which we have no control. These cookies are likely to be analytical/performance cookies or targeting cookies.

We also offer you the facility to share your experience on our site through social media sites such as Facebook and Twitter. By using these features, you are also consenting to allow cookies from these providers. More information about how these providers use cookies can be found at their websites.Are cookies safe?

Yes. The information stored in cookies is safe and anonymous. They do not contain any information which could personally identify you and your account security is never compromised. You can find more information about cookies at www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu. For a video about cookies visit www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies.


Can I turn off cookies?

We use cookies to ensure that we provide the best possible standard of service to our online customers if you agree. You block cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies. However, if you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies) you may not be able to access all or parts of our site and your experience of our site will be limited and many integral aspects of the site, including (but not limited to) adding items to your shopping bag and accessing your account, may not work at all.

For information on how to disable cookies, please consult the “Help” tab of your browser via the menu bar.